Φωτογραφίες

Πινακοθήκη Πειραιά 
έκθεση Μιχαήλ Ρωμανού
"ΙΠΠΕΙΣ"
23-30/Ιουνίου 2016


................

Πινακοθήκη Πειραιά 
έκθεση Μιχαήλ Ρωμανού
"Ιππείς Δυτική Ζωφόρος Παρθενώνα"
12-22/Ιουνίου 2014