Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικτυακής πλατφόρμας του "Art Project: Foundation for P" είναι η προβολή καλλιτεχνικών έργων που σχετίζονται με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσα από εικαστικές εκθέσεις, που προάγουν το σκοπό αυτό.