Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Art Project : Foundation for P

Το project προσεγγίζει εικαστικά, βάση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, το αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, 
υποστηρίζοντας τους καλλιτέχνες που εμπνέονται από αυτόν τον σκοπό.